Prova på en lektion

Är det första gången du vill testa att anlita en privat lärare? Då kan du få en lektion utan kostnad för att se om det är något som passar dig (30 minuter).

Online, via Skype, är det lätt att hitta tider som passar och mer flexibelt. Du kan välja att jobba med det som du verkligen behöver: textförståelse, grammatik och skrivning, läsning, uttal, hörförståelse osv.

Du träffar en legitimerad lärare i svenska eller svenska som andraspråk och du kan få råd och tips hur du ska utveckla ditt språk och kunnade i svenska. Vi kommer överens om hur du ska träna och vi kan sedan följa upp det du har gjort.